Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 47 kanuna onay

Erdoğan, uluslararası anlaşmaları uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 47 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 47 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası anlaşmaları uygun bulan 47 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 47 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şöyle: 6858 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6860 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6862 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6863 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve
Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6869 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6872 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6874 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Turizm Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun."

6876 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti
Arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6877 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti
Gençlik Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6878 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında
Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6879 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6880 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İş Birliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6886 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6889 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6891 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6892 sayılı "Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6895 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6898 sayılı "Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6899 sayılı "Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6900 sayılı "Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6901 sayılı "Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi
Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun."

6902 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6903 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6904 sayılı "Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6905 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve
Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı
Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6906 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6907 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı Arasında İş Birliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6908 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6909 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6910 sayılı "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6911 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6912 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai Konularda
Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6913 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun."

6914 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6915 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6916 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6917 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında
Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6918 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve Kültür
Balıkçılığı İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6919 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun."

6920 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun."

6921 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun."

6922 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında
Tarım Alanında İş Birliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6923 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6936 sayılı "Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38'inci Maddesinin Değiştirilmesine
İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6938 sayılı "Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

6940 sayılı "Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6941 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun."

 

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.