T.C.BAKIRKÖY 15. İCRA DAİRESİ

T.C.BAKIRKÖY15. İCRA DAİRESİ

2022/10955 ESAS
İLANEN TEBLİGAT İİK 47. MADDE
ALACAKLI : ENES MERCAN, 61084058226TC Nolu,
VEKİLİ : Av. Mehmet Arslan
Bahçelievler Mah. Çalışlar Cad. No 57-3 Bahçelievler / İSTANBUL
BORÇLU : İNAYE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 4760663357Vergi Nolu, Kartaltepe Mah.İncirli Cad. No.60 Bakırköy/İstanbul Bakırköy / İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 73.095,97 TL. (Takip çıkışı)
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no 4/5 icra emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.22/03/2023
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR870001500158007299085610
Vergi Dairesi Adı / No: BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ - 1320714428

#ilangovtr BASIN NO: ILN01879690