BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2022/232 Esas
Davacı , ASİME ASYILI ile Davalı , EMRA ASYILI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davacının dava dilekçesi ile Davalı ile 21.11.2008 tarihinde evlendiklerini, bu birliktelikten bir müşterek çocuklarının olduğunu, davalı taraf ile başlangıçta uyuşuyor gibi görünseler de aslında dışarıya yansıtılmamaya çalışılan iç huzursuzluklar ve anlaşmazlıklar daha evliliklerinin ilk günlerinde filizlenmeye başladğını, evlilik birlikteliğinin kendisine yüklediği görev ve gereklerine titizlikle uyduğunu, büyük bir sabırla davalı tarafın bir takım davranışlarına katlanmadığını, davalı tarafın evlilik birliği boyunca asabi ve geçimsiz tutumu, evliliklerinde zaman zaman geçimsizliğe yol açtığını, yerine göre de bu geçimsizlik fiziksel ve psikolojik şiddete dönüştüğünü, davalının 2019 yılından beri eve gelmediğini ve çocuğu ile ilgili olana maddi ve manevi ihtiyaçları karşılamadığını, davalının evlilikleri boyunca her konuda bastırdığını, olumsuz eleştirilere maruz bıraktığını, kendisini hiçbir başarısında takdir etmediğini, açıklanan nedenlerle evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından davalı ile boşanmalarına, müşterek çocukların eğitimleri ve gittikleri kurslar dikkate alınarak her biri yararına 750,00 TL olmak üzere toplamda 750,00 TL nafakanın dava aşamasında tedbir nafakası olarak kararın kesinleşmesi sonrasında ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline, müşterek çocukların velayetinin davacı tarafa verilmesine karar verilmesini talep dava ettiği ve dosyanın 16/01/2024 tarihinde "Davanınkabulü ile, BİNGÖL İli, KARLIOVA İlçesi, YİĞİTLER Köyü/mah. Cilt 39, hane 14'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MEDİNE'den olma, */*/1987 doğumlu, 27*******80 Tc kimlik nolu, davacı ASİME ASYILI ile aynı hanede nüfusa kayıtlı DOĞAN ve ZEKİYE'den olma */*/1986 doğumlu, 34*******38 Tc kimlik nolu, davalı EMRA ASYILI 'nın TMK nun 166/1. maddesi uyarıncaboşanmalarına, tarafların müşterek çocukları */*/2010 doğumlu 48*******12 TC kimlik nolu MELEK ASYILI'nın velayetinin davacı anneyeverilmesine, Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile davacı baba arasında her ayın 2. ve 4. haftası cumartesi saat 13.00 ile saat 17.00 arası, dini bayramların 2. Günü aynı saatler arası kişisel ilişki kurulmasına, davacının iştirak nafakası talebininkısmen kabulü ile; müşterek çocuk için mahkememizin ara kararı ile dava tarihinden itibaren verilmiş ve artırılmış aylık 1.500,00TL tedbir nafakasının kararın kesinleşmesine kadar her ay davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, karar kesinleştiğinde bu nafakanın iştirak nafakası olarak devamına, karar verilmiş olup, davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar evrakının davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle davalı EMRA ASYILI'ya ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02016221